Een verkenning naar de mogelijkheden om zelftesten te gebruiken voor het verkrijgen van een toegangsbewijs

Een werkgroep van de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit heeft onderzocht of, en zo ja hoe, een negatieve uitslag van een zelftest gebruikt kan worden voor het verkrijgen van een coronatestbewijs. Dit in aanvulling op de testlocaties die nu voor het toegangstesten ingezet of gebouwd worden.

Een verkenning naar de mogelijkheden om zelftesten te gebruiken voor het verkrijgen van een toegangsbewijs ( PDF | 25 pagina's | 639 kB )