Tijdlijn corona 2021

Februari 2021: Verlenging lockdown en meer aandacht voor de sociaaleconomische gevolgen

Begin februari wordt de lockdown verlengd. Maar de basisscholen en kinderopvang (met uitzondering van de BSO) kunnen per 8 februari weer open. Sociaaleconomische gevolgen krijgen een nadrukkelijkere plek in de besluitvorming. Vanaf 10 februari wordt bestellen en afhalen ingevoerd. Eind februari wordt een voorzichtige verruiming van de lockdown per begin maart aangekondigd.

Verlenging lockdown en meer aandacht voor de sociaaleconomische gevolgen

Overzicht gebeurtenissen