Tijdlijn corona 2020

Mei 2020: Economische gevolgen, financiële steun en versoepeling maatregelen

In mei presenteert het kabinet onder andere het tweede noodpakket banen en economie en biedt extra financiële steun voor het Caribische deel van het Koninkrijk. Na de meivakantie gaan basisscholen weer gedeeltelijk en kinderdagverblijven helemaal open. Halverwege mei kondigt het kabinet diverse versoepelingen per 1 juni aan.

Economische gevolgen en financiële steun

Overzicht gebeurtenissen