Gezamenlijke verklaring Nederland, België en Duitsland over het tegengaan van de verspreiding van corona virus

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus heeft de afgelopen weken intensief contact gehad met Belgisch minister van Binnenlandse Zaken De Crem en Duits Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Engelke over het tegengaan van de verspreiding van het corona-virus.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Openbaar Ministerie / Loes van der Meer

Hierin wordt voortdurend informatie, voorstellen en oplossingen uitgewisseld. Nu er in alle drie de landen wordt gesproken over versoepeling van de corona-maatregelen en er een nieuwe fase aanbreekt heeft Grapperhaus opnieuw met zijn Belgische en Duitse collega’s gesproken

De komende weken zal er zeer regelmatig overlegd worden over mogelijke exitstrategieën, aangezien de overgang naar de volgende fase van deze crisis zorgvuldig gepland en besproken dient te worden. Het gezamenlijk belang bij een gecontroleerde exit- en herstelstrategie, met name in grensgebieden, is nog eens herbevestigd. Een succesvol herstel in alle landen vereist een goed  gecoördineerde strategie. Alhoewel de maatregelen in de drie landen kunnen verschillen in intensiteit en duur, is het doel gelijk; het zoveel mogelijk onder controle krijgen van de verspreiding van corona. Dat is ook afhankelijk van de werking van de maatregelen in alle drie de landen.

Grapperhaus, De Crem en Engelke roepen hun inwoners op om alle niet-essentiële reizen uit te blijven stellen. De komende periode zullen zij nauw in contact blijven met elkaar en hun gezamenlijke inspanningen om de huidige crisis succesvol te bestrijden voortzetten.