Examens middelbaar beroepsonderwijs gaan door

De examens voor mbo-studenten in het laatste jaar en stages voor mbo-studenten gaan zoveel mogelijk door. De aanmelddatum voor een mbo-opleiding wordt een maand uitgesteld naar 1 mei. In verband met de aanpak van het coronavirus COVID-19 is er geen onderwijs meer op mbo-instellingen van 16 maart tot en met maandag 6 april. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op andere manieren vorm gegeven. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer over de afspraken die minister Van Engelshoven heeft gemaakt met de MBO Raad, studentenorganisatie JOB en de onderwijsvakbonden.

Examens

Vanaf donderdag 19 maart is examinering in het mbo weer mogelijk. Het belangrijkste zijn de examens voor studenten in het laatste jaar van hun opleiding, daar gaan de mbo instellingen als eerste mee aan de slag. De examens zullen online, op stageplekken of andere locaties worden afgenomen.

Stages

Studenten hebben het recht om tijdelijk te stoppen met hun stage als de student het zelf te risicovol acht om er mee door te gaan. Het uitgangspunt is wel dat stages van mbo-studenten door blijven gaan. In veel gevallen zal dat praktisch niet mogelijk zijn omdat het leerbedrijf de deuren tijdelijk sluit, als gevolg van de aangescherpte overheidsrichtlijnen, zoals in de horeca of de evenementenorganisatie, of uit eigen beweging van het bedrijf. In principe dient de stage later ingehaald te worden. Dit kan voor studenten betekenen dat dit leidt tot een langere studieduur.

Aanmelden

Om als student toelatingsrecht te hebben tot een opleiding moeten studenten zich uiterlijk voor 1 mei aanmelden. De jaarlijkse aanmelding op 1 april wordt dus met een maand uitgesteld. Op deze manier krijgen instellingen de ruimte om eerst het onderwijs goed te organiseren en daarna de aanmeldprocedure en intake.

Bindend studieadvies

Het bindend studieadvies kan worden uitgesteld. Een studieadvies kan pas worden gegeven als er voldoende beeld bestaat van de studievoortgang van de student. Door de maatregelen rondom het coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat dit niet gaat, daarom kunnen studenten langer de tijd krijgen om een compleet beeld van hun studievoortgang af te geven. Instellingen hebben de mogelijkheid om tot 12 maanden na de start van de opleiding een bindend studieadvies af te geven.