Afstand onderwijs voor inburgeringsplichtigen door maatregelen coronavirus

Er is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met alle betrokken partijen, waaronder Blik op Werk en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een servicedocument 'Mogelijkheden van afstand onderwijs inburgering tijdens de corona periode' opgesteld.

Door alle partijen wordt het belangrijk gevonden dat de inburgeraar ook in de corona periode doorgaat met het leren van de Nederlandse taal en kennis op doet over de Nederlandse samenleving. Daarom is in het servicedocument aangegeven hoe afstand onderwijs in deze periode kan worden vormgegeven. Het is daarbij van belang dat er bij het afstand onderwijs interactie is tussen de inburgeraar en de docent die het afstandsonderwijs verzorgt.

Blik op Werk, leverancier keurmerk voor taalscholen, heeft informatie over afstand onderwijs gedeeld op de website blikopwerk.nl. Ook DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is actief met delen van informatie hierover. Houd de nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl, DUO en Blik op Werk in de gaten voor het laatste nieuws.