Eerste bedragen noodregeling Caribisch Nederland uitbetaald

Sinds de opening begin april van de noodregeling SZW voor Caribisch Nederland zijn er voor ruim tweeduizend personen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius aanvragen ingediend. Ongeveer de helft is inmiddels toegekend en uitbetaald door de lokale unit van SZW op Bonaire. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

De tijdelijke regeling geldt voor een periode van drie maanden en kent een terugwerkende kracht vanaf 13 maart 2020. Om aanspraak te maken op de regeling moet er bij bedrijven sprake zijn van een omzetverlies van ten minste twintig procent in verband met het coronavirus. Bij toekenning wordt tachtig procent van het loon van de werknemer uitgekeerd aan de werkgever voor de uren die de werknemer niet kan werken. Dit bedrag dient als loon te worden doorbetaald aan de werknemer.

De regeling geldt ook voor werknemers met een nul-urencontract of een tijdelijk contract. Zelfstandig ondernemers voor wie de inkomsten zijn weggevallen, kunnen aanspraak maken op een aanvulling tot tachtig procent van het wettelijk minimumloon. Mensen die vanwege het coronavirus geen werkgever meer hebben, kunnen zelf bij de lokale unit van SZW een aanvraag indienen voor ondersteuning. Dit kan als hun contract niet verlengd is of omdat zij in hun proeftijd zaten. Zij kunnen aanspraak maken op tachtig procent van hun laatstverdiende loon.

Bekijk meer informatie over de noodregeling van SZW in Caribisch Nederland.