Tijdlijn corona 2020

September 2020: Toch aangescherpte maatregelen nodig

Het virus wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Begin september overschrijdt het dagcijfer van de positieve testen de 1000. Eind september volgen aangescherpte maatregelen om het virus in te dammen.

Toch aangescherpte maatregelen nodig

Overzicht gebeurtenissen