Aanwijzing maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 29 september 2020

Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's met een opdracht om per 29 september 2020 (extra) maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen hebben betrekking op samenkomsten, gezelschappen, sport, eet- en drinkgelegenheden en contactberoepen. Op basis van deze opdrachten stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

Aanwijzing maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 29 september 2020 (PDF | 4 pagina's | 36 kB)

Eerdere aanwijzingen minister VWS

De opdracht van 29 september 2020 vervangt de opdracht van 25 september. Voor het overige blijven de aanwijzingen van kracht van: 

  • 26 juni;
  • 10 juli;
  • 7 en 20 augustus;
  • 1 en 11 september.