Het coronavaccin van BioNTech/Pfizer (Comirnaty)

Het BioNTech/Pfizer-vaccin (merknaam: Comirnaty) voorkomt ziekte door het coronavirus. In Nederland worden mensen vanaf 18 jaar uitgenodigd voor inenting met dit vaccin. Het is voor 95% betrouwbaar.

In januari 2021 zijn er 507.000 doses van dit vaccin beschikbaar.In de loop van het eerste kwartaal van 2021 volgen nog eens 1,7 miljoen doses.

Bescherming en veiligheid

Het vaccin is uitgebreid beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). En het is getest op tienduizenden mensen. Dit vaccin beschermt in 95% van de gevallen tegen het coronavirus. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 5 mensen COVID-19 krijgen. Het vaccin werkt ook bij ouderen en risicogroepen, zoals mensen met:

 • astma;
 • chronische longziekten;
 • diabetes;
 • hoge bloeddruk;
 • obesitas (BMI hoger dan 30).

Zwangere vrouwen en kinderen

Het is nog niet bekend of dit vaccin veilig is voor zwangere vrouwen en kinderen. Onderzoek daarnaar is nog bezig. Overleg bij twijfel over uw persoonlijke medische situatie altijd met uw behandelend arts. Het RIVM heeft ook informatie over coronavaccinatie en zwangerschap.

Kinderen onder de 18 jaar

Het BioNTech/Pfizer-vaccin mag in Nederland ook toegediend worden bij kinderen van 16 en 17 jaar. Maar het kabinet heeft er voor gekozen om eerst mensen van 18 jaar en ouder te vaccineren.

2 prikken nodig in 6 weken

U heeft 2 prikken met dit vaccin nodig om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus. Tussen die 2 prikken zit 6 weken – dit waren eerst 3 weken. Op die manier kunnen nog meer mensen (vanaf 60 jaar) het vaccin krijgen. De langere periode tussen de 2 prikken heeft geen gevolgen: het vaccin blijft even goed werken en biedt dezelfde bescherming tegen corona. Heeft u al een afspraak gemaakt voor een tweede prik? Dan gaat deze afspraak gewoon door. Vanaf 7 dagen na de tweede prik bent u beschermd tegen het coronavirus.
 

Bijwerkingen van het BioNTech/Pfizer-vaccin

De meest voorkomende (milde) bijwerkingen zijn:

 • roodheid;
 • pijn; en/of
 • zwelling

op de prikplek.

Andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen, zijn:

 • spier- en gewrichtspijn
 • vermoeidheid;
 • hoofdpijn;
 • koude rillingen;
 • verhoging.

Bewaren bij -75 °C op priklocaties GGD

Het vaccin van BioNTech/Pfizer is verpakt per 975 doses. Het moet worden bewaard bij -75°C. Om verspilling te voorkomen, wordt dit vaccin op de centrale GGD-priklocaties bewaard en gebruikt.

Bijsluiter en uitleg over BioNTech/Pfizer

Op de site van het CBG staat de officiële patiëntenbijsluiter van het BioNTech/Pfizer-vaccin. Ook heeft het CBG een versie van de BioNTech/Pfizer-bijsluiter in begrijpelijke taal.

mRNA-vaccin

Het coronavaccin van BioNTech/Pfizer is een zogenoemd ‘mRNA-vaccin’. Het vaccin bevat een stukje genetische informatie: het mRNA. Dit mRNA zorgt voor het aanmaken van een kenmerkend eiwit van het coronavirus: het spike-eiwit. Stukjes van dit eiwit worden herkend door de afweercellen in het lichaam. Als reactie hierop maakt het lichaam antistoffen aan. Komt u daarna in contact met het coronavirus? Dan beschermen die antistoffen het lichaam. Zo is de kans klein dat u ziek wordt van het virus.

Geen verandering aan eigen DNA

De mRNA-vaccins kunnen niet bij het DNA komen en dus nooit iets veranderen aan uw genen. Het lichaam breekt het vaccin daarna vanzelf af.

Werkt ook bij nieuwe varianten coronavirus

Zover nu bekend is, werkt het BioNTech/Pfizer-vaccin net zo goed tegen gemuteerde varianten van het virus. De fabrikant houdt de situatie goed in de gaten, om zeker te weten dat het vaccin voldoende beschermt tegen nieuwe varianten van het coronavirus. Het is niet vreemd dat het coronavirus muteert. Dat gebeurt vaker bij virussen. Het is nog niet bekend hoe lang de beschermende werking van het BioNTech/Pfizer-vaccin duurt. Onderzoek daarnaar is nog bezig.

Overdragen coronavirus na vaccinatie

Of het vaccin ook de verspreiding van het coronavirus voorkomt, is nog niet bekend. Het is nog niet duidelijk of gevaccineerde mensen het virus nog bij zich kunnen dragen. Of over kunnen dragen op anderen. Hier lopen nog onderzoeken naar.

Mensen die het BioNTech/Pfizer-vaccin krijgen

Vanaf 6 januari is het vaccineren met het BioNTech/Pfizer-vaccin begonnen bij de volgende groepen:

 • Medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen
 • Medewerkers in de gehandicaptenzorg
 • Medewerkers in de wijkverpleging en Wmo
 • Medewerkers in de acute (COVID-) zorg

Vanaf 18 januari:

 • Bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking 

Vanaf april:

 • Thuiswonenden van 60-75 jaar

Vaccin niet zelf kiezen

Het BioNTech/Pfizer-vaccin is bestemd voor de meest kwetsbare mensen en hun zorgmedewerkers. In het overzicht met de volgorde van vaccineren, komen daarna andere groepen aan de beurt, en komen er ook andere (goedgekeurde) vaccins. Het is dus niet zo dat iedereen zelf kan kiezen voor een bepaald vaccin.