Ik heb hulp nodig bij (langdurige) klachten of gevolgen na mijn coronavaccinatie. Wat kan ik doen?

De meeste bijwerkingen van coronavaccins zijn kortdurend, zoals spierpijn, vermoeidheid of koorts. Bij langdurige lichamelijke klachten kan uw huisarts u helpen of doorverwijzen. In sommige gevallen is ook andere ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld financieel of juridisch.

Heeft u medische klachten na uw coronavaccinatie? U kunt altijd terecht bij uw huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar een medisch specialist. In Nederland wordt bijna alle zorg vergoed. Ook is het belangrijk om uw bijwerkingen te melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Doe dat ook als u twijfelt of uw klachten komen door de vaccinatie

Zorgkosten maken of langdurige zorg aanvragen

De meeste bijwerkingen van coronavaccins gaan na vaccinatie vanzelf over. Heeft u langer last van medische klachten na vaccinatie en maakt u hierdoor extra kosten? Dan kunt u:

 • Zorgkosten declareren bij zorgverzekeraar

Moet u zorgkosten maken door medische klachten na vaccinatie? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan zorg in natura bieden of kosten vergoeden, zoals voor ziekenhuisopname.

 • Langdurige zorg aanvragen (Wlz-zorg)

Denkt u dat u na de vaccinatie langdurige intensieve zorg nodig heeft? Bespreek dit met uw huisarts. Hij kan met u nagaan of u een Wlz-indicatie voor langdurige zorg kunt aanvragen. 

 • Zorg voor thuis aanvragen (Wmo-zorg)

Heeft u behoefte aan (huishoudelijke) hulp? Dan kan uw gemeente u helpen met een aanvraag voor Wmo-hulp.

Vragen over aansprakelijkheid en kosten

 • Juridische hulp vragen.
  Wilt u de fabrikant, hulpverlener of de overheid aansprakelijk stellen voor extra kosten door een coronavaccinatie? Dat kan ingewikkeld zijn. U kunt u gratis juridisch advies krijgen bij Het Juridisch Loket. Bijvoorbeeld advies over aansprakelijkheid.
 • (Aanvulling op het) inkomen aanvragen.
  Heeft u door de (vermoedelijke) bijwerkingen van uw vaccinatie niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien? En heeft u geen recht op een andere uitkering of voorziening? Dan kunt u mogelijk bijstand aanvragen bij de gemeente waar u woont.  Uw gemeente beoordeelt uw recht op bijstand en betaalt de uitkering. 

Verantwoordelijkheid voor het coronavaccin

De volgende partijen zijn verantwoordelijk voor de coronavaccinatie:

 • De producent (fabrikant) van het vaccin (Moderna, BioNtech/Pfizer, AstraZeneca of Janssen)
  De producent is verantwoordelijk voor de veiligheid van het coronavaccin. Er gelden strenge eisen voor het maken van vaccins. Daaraan moet de producent zich houden. Heeft de producent dit niet gedaan? Dan kan hij worden aangesproken op de gevolgen van bijwerkingen.
 • De overheid
  Heeft de producent zich gehouden aan alle eisen voor het maken van vaccins? En heeft u bijwerkingen die niet eerder bekend waren volgens de officiële bijsluiter van het vaccin? Dan kan de overheid onder specifieke en strikte voorwaarden aansprakelijkheid overnemen van de producent. Dit is geregeld in contracten tussen de overheid en producenten. De afspraken hierover verschillen per producent.
 • De zorgverlener die het vaccin toedient (GGD, zorginstelling, huisarts)
  Er zijn veel verschillende zorgverleners die vaccins toedienen. Zoals artsen en verpleegkundigen bij GGD’en, medisch specialisten in ziekenhuizen of zorginstellingen, en huisartsen. De zorgverlener die vaccineert is verantwoordelijk voor de juiste toediening van het vaccin. De zorgverlener moet zich daarbij houden aan de richtlijnen voor coronavaccinatie. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie van het RIVM.
 • De zorgverlener die u verzorgt bij bijwerkingen
  U kunt ook nazorg nodig hebben in geval van (vermoedelijke) bijwerkingen. Dat is meestal een andere zorgverlener dan degene die het vaccin heeft toegediend. De zorgverlener die nazorg verleent, is ervoor verantwoordelijk dat u goede zorg krijgt.