Krijg ik een vaccinatiebewijs na de prik tegen corona?

Als u een inenting tegen corona heeft gehad krijgt u hiervan een bevestiging mee. Dit is bijvoorbeeld een kaartje of een stuk papier met daarop gegevens over de vaccinatie. Dit is geen officieel vaccinatiebewijs.

Bevestiging na elke prik

U krijgt na elke prik een bevestiging van de inenting. Hierop staan gegevens als het soort vaccin dat u heeft gekregen. Ook als u 2 prikken krijgt, ontvangt u na elke prik een bevestiging op papier.

Bevestiging in geel vaccinatieboekje

Heeft u een geel vaccinatieboekje? Dan kan de bevestiging van de prik tegen corona ook in dit boekje als u dat wilt. 

De bevestiging op papier of in het gele boekje geldt niet als bewijs voor vaccinatie tegen het coronavirus.

Geen officieel vaccinatiebewijs

Op het moment bestaat er in Nederland geen officieel vaccinatiebewijs voor corona. U hoeft namelijk nergens te laten zien dat u een coronaprik heeft gehad. Komt er in de toekomst wel een vaccinatiebewijs of gaan landen vragen om een bewijs als u reist? Dan zorgt de overheid ervoor dat deze niet na te maken zijn (vervalsen).

Internationale afspraken over het vaccinatiebewijs en reizen naar het buitenland

Nederland heeft nog geen besluit genomen over een vaccinatiebewijs voor reizen naar het buitenland. Op internationaal en Europees niveau is hierover ook nog geen besluit. Dit heeft onder meer de volgende reden: het is nog niet duidelijk  of iemand na vaccinatie nog besmettelijk is en het virus alsnog kan overdragen. Wel werkt Nederland met meerdere Europese landen samen aan afspraken.

Op dit moment hoeft niemand aan te tonen dat hij of zij gevaccineerd is. De bevestiging is dus voor persoonlijk gebruik, het is geen bewijs.

Bekijk ook: