Krijg ik een vaccinatiebewijs na de prik tegen corona? En hoe zit dat met het gele boekje?

Als u een inenting tegen corona heeft gehad krijgt u hiervan een bevestiging mee. Dit is bijvoorbeeld een kaartje of een stuk papier met daarop gegevens over de vaccinatie. Dit is geen officieel vaccinatiebewijs.

Bevestiging na elke prik

U krijgt na elke prik een bevestiging van de inenting. Hierop staan gegevens als het soort vaccin dat u heeft gekregen. Ook als u 2 prikken krijgt, ontvangt u na elke prik een bevestiging op papier. Het is belangrijk deze bevestiging goed te bewaren, ook voor uw eigen administratie. 

Bevestiging in geel vaccinatieboekje

Heeft u een geel vaccinatieboekje? Dan kunt u als u dat wilt de bevestiging zelf invoegen of bewaren in dit boekje. U kunt ook de GGD vragen om de coronavaccinatie in het gele boekje te registreren. Het gele boekje is geen officieel vaccinatiebewijs.

Bent u al gevaccineerd? Ook dan kunt u alsnog een registratie van uw coronavaccinatie van de GGD krijgen in het gele boekje. Houd daarvoor de website van de GGD in de gaten waar u bent geprikt. Daar komt informatie beschikbaar over hoe u alsnog een registratie in het gele boekje kunt krijgen. 

Geen officieel vaccinatiebewijs

Op het moment bestaat er in Nederland geen officieel vaccinatiebewijs voor corona. U hoeft namelijk nergens te laten zien dat u een coronaprik heeft gehad. 

Internationale afspraken over het vaccinatiebewijs en reizen naar het buitenland

Er zijn op dit moment geen internationale afspraken over het gele boekje als corona-vaccinatiebewijs. Dat geldt ook voor bijschrijvingen in het gele boekje. Wel kan het voor uw eigen administratie handig zijn al uw vaccinatiegegevens bij elkaar te bewaren.

Het valt niet uit te sluiten dat er landen zijn die het wel (tijdelijk) accepteren als bewijs. Dit zijn dan vooral landen buiten Europa. Daar zijn alleen geen internationale afspraken over gemaakt. Het verschilt dan ook per land of ze uw registratiekaart of het gele boekje als vaccinatiebewijs accepteren. Alleen de registratie van de gele koortsvaccinatie in het gele boekje is internationaal erkend.

Op dit moment werkt de Europese Commissie wel aan het EU Digitaal Corona Certificaat als corona-vaccinatiebewijs. Naast het digitale certificaat werkt de commissie ook aan een papieren certificaat. De commissie kijkt ook hoe u dit papieren certificaat kunt combineren met het gele boekje als vaccinatiebewijs. Zodat u ook naar landen buiten Europa waar het DCC niet als bewijs wordt geaccepteerd kunt reizen of voordelen heeft van uw coronavaccinatie. 

Bekijk ook: