Wat is het EU Digitaal Corona Certificaat?

Het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) maakt het mensen straks makkelijker om binnen de Europese Unie te reizen tijdens de coronapandemie.

Digitaal bewijs negatieve test, gevaccineerd of hersteld van corona

Het DCC is het digitale bewijs dat iemand:

  • recent negatief getest is op corona, of;
  • gevaccineerd is tegen corona met een door EMA goedgekeurd vaccin, of;
  • hersteld is van een coronabesmetting.

Landen in Europa bepalen zelf welke van deze bewijzen worden geaccepteerd bij binnenkomst in het land en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld welke type testen geaccepteerd worden en hoe oud een test mag zijn. Ook andere maatregelen, zoals quarantaine voor reizigers, bepalen de lidstaten zelf.

Het DCC kan in alle EU-lidstaten worden gebruikt. Naar verwachting wordt het DCC in juni 2021 ingevoerd in Europa.

Vaccinatie is geen voorwaarde

Vaccinatie is en wordt géén voorwaarde om binnen de Europese Unie (EU) te reizen. Het DCC zal ook te verkrijgen zijn met een negatieve testuitslag of een bewijs van herstel.

DCC onderdeel van de CoronaCheck-app

In Nederland zal het DCC onderdeel worden van de CoronaCheck-app. In deze app zullen 2 QR-codes ontwikkeld worden: een voor internationaal gebruik en een voor gebruik in Nederland om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot een bepaalde activiteit. De reden hiervoor is dat de QR-code voor internationaal reizen meer persoonsgegevens zal bevatten. Op dit moment zijn de technische voorbereidingen bezig. Hierbij wordt uiteraard ook goed gekeken naar privacy en databeveiliging.

De CoronaCheck-app zal binnenkort gebruikt worden voor testbewijzen. Voor het gebruik van een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs in Nederland wordt nog gewacht op adviezen van de Gezondheidsraad en het OMT. Deze adviezen gaan over de vraag of iemand die gevaccineerd is het virus nog kan overdragen aan iemand anders en hoe de epidemiologische voorwaarden een rol spelen bij de inzet van het vaccinatiebewijs. Ook belangrijk voor deze beslissing is hoeveel mensen in de Nederland al gevaccineerd zijn.

Coronastatus op CoronaCheck

De CoronaCheck-app maakt het straks mogelijk dat mensen in Nederland digitaal op verschillende manieren hun coronastatus kunnen laten zien. Degene die de QR-code leest, krijgt een groen scherm te zien als u:

  • recent negatief getest bent op corona, of;
  • volledig gevaccineerd bent tegen corona, of;
  • de afgelopen 6 maanden genezen bent verklaard van corona.

Coronastatus op papier

Heeft u geen smartphone of print u uw coronastatus liever uit? Via Coronacheck.nl/print kunt u straks uw negatieve test, volledige vaccinatie of herstelbewijs ook uitprinten op papier en meenemen als u op reis gaat. 

Aanvragen DCC met vaccinatie-registratie

Met uw vaccinatiegegevens kunt u straks zelf een DCC aanvragen via de CoronaCheck-app of website. De zorgverlener die u de prik gaf, slaat die gegevens op.

Er zijn 2 manieren om uw vaccinatiegegevens op te vragen:

Door via de app of website in te loggen met uw DigiD worden de gegevens automatisch opgehaald uit de registratiesystemen van:

  • RIVM (als u daarvoor toestemming hebt gegeven)
  • GGD
  • Ziekenhuizen

Staan uw vaccinatiegegevens in een ander registratiesysteem, zoals bij uw huisarts, dan wordt er een andere manier ontwikkeld om uw vaccinatiegegevens op te vragen. Hoe precies? Dat wordt nu verder uitgewerkt. Dit geldt ook voor mensen die gevaccineerd zijn in het buitenland.

U kunt ook een DCC aanvragen met een negatieve testuitslag of een herstelbewijs.

Uw gegevens in de CoronaCheck-app worden niet centraal opgeslagen. Dit gebeurt alleen op uw eigen telefoon of computer.