Voorlichting over cosmetische ingrepen

Elke cosmetische ingreep gaat gepaard met risico’s. De Rijksoverheid wil mensen bewust maken van deze risico’s en de voorlichting hierover verbeteren.

Voorlichting cosmetische ingrepen verbeteren

Mensen die een cosmetische ingreep willen ondergaan, zijn zelf verantwoordelijk voor het afwegen van de risico’s. Zij hebben goede informatie nodig om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen. Hiervoor onderneemt het Rijk samen met de cosmetische sector de volgende acties:

 • Voorlichting door behandelaars binnen de cosmetische sector

  Beroepsorganisaties geven voorlichting. Bijvoorbeeld op hun websites. En sommige beroepsorganisaties verstrekken keurmerkbordjes. Mensen kunnen opzoeken waar het keurmerk voor staat. Soms zegt het bijvoorbeeld dat een behandelaar (bijvoorbeeld een schoonheidsspecialist) de juiste diploma´s bezit.
 • Voorlichting door artsen

  Artsen moeten mensen met een vraag over een cosmetische ingreep informeren en wijzen op de risico’s en alternatieven van een cosmetische ingreep. Dit staat in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.
 • Voorlichting door de Rijksoverheid

  De Rijksoverheid geeft informatie over cosmetische ingrepen. Mensen lezen hier bijvoorbeeld waar ze op moeten letten als ze zich op een verantwoorde manier willen laten behandelen.
 • Normen voor betrouwbare, informatieve reclames

  Artsen en medisch specialisten in de cosmetische sector hebben zichzelf reclamenormen opgelegd. De normen schrijven voor dat reclames informatief en betrouwbaar moeten zijn. En dat duidelijk moet zijn wie de afzender van de boodschap is. De Reclame Code Commissie beoordeelt in Nederland of reclames betrouwbaar zijn en gaat toezien op de reclamenormen voor cosmetische ingrepen. Mensen kunnen een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Bijvoorbeeld als ze vinden dat een reclame-uiting misleidend is of in strijd met goede smaak en fatsoen.
 • Waarschuwingsslogan

  De Rijksoverheid heeft een slogan laten ontwikkelen om mensen te wijzen op de risico’s. De slogan luidt: 'Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een goede arts.' De cosmetische sector heeft toegezegd de slogan te gebruiken in reclames. De slogan zal ook te zien zijn in de aftiteling van gesponsorde televisieprogramma’s over make-overs.