Informatie over cosmetische ingrepen

Niet iedereen mag (medisch) cosmetische ingrepen uitvoeren. Een bekwame arts mag wel rimpels opvullen, maar een schoonheidsspecialist niet. In het ‘Kwaliteitskader Cosmetische Zorg’ staan landelijke afspraken waar de organisatie van cosmetische zorg aan moet voldoen.

Soorten cosmetische ingrepen

Een cosmetische ingreep wordt ook wel medisch cosmetische behandeling of cosmetische chirurgie genoemd.
Voorbeelden van cosmetische chirurgie zijn:

 • borstvergroting;
 • neuscorrectie;
 • ooglidcorrectie;
 • liposuctie.

Onder cosmetische ingrepen vallen bijvoorbeeld:

 • behandelingen met botox en fillers;
 • permanente make-up.

Uitvoeren (medisch) cosmetische ingrepen

Niet iedereen mag (medisch) cosmetische ingrepen uitvoeren. Een bekwame arts mag wel rimpels opvullen. Een schoonheidsspecialist mag dat niet. Ook mag niet iedere arts zich zomaar cosmetisch arts of plastisch chirurg noemen.

Veel cosmetische ingrepen zijn een voorbehouden handeling. Alleen bepaalde beroepsgroepen, zoals cosmetisch artsen en plastisch chirurgen, doen cosmetische ingrepen als snijden en injecteren

Cosmetisch arts beschermde titel

Niet iedere arts mag zich cosmetisch arts noemen. Het College Geneeskundig Specialismen (CGS) heeft dit opgenomen in het Besluit cosmetische geneeskunde. Artsen met de juiste opleiding en ervaring kunnen zich inschrijven bij de KNMG in het profielregister. Daarna mogen zij de beschermde titel ‘cosmetisch arts KNMG’ voeren.

Alle artsen met deze titel staan in het register cosmetisch arts KNMG van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVGC).

Kwaliteitsregisters beroepsverenigingen huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten

Een huidtherapeut of schoonheidsspecialist voert cosmetische behandelingen uit, zoals ontharen. In de kwaliteitsregisters van beroepsverenigingen staat of een zorgverlener voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld of de zorgverlener het juiste diploma heeft. Of voldoet aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid.

Huidtherapeuten staan in het Kwaliteitsregister paramedici. Schoonheidsspecialisten staan in het SKIN-register

Bekwaamheidseisen in Kwaliteitskader cosmetische zorg

Het Zorginstituut Nederland heeft in 2019 het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg vastgesteld. Hierin staat onder meer het volgende: 

 • algemene kwaliteitseisen aan het opleidingsniveau van zorgverleners; 
 • een handreiking voor de nadere uitwerking van de bekwaamheidseisen voor cosmetische ingrepen/behandelingen;
 • wat patiënten van cosmetische zorg mogen verwachten.

De Stuurgroep Kwaliteitskader Cosmetische Zorg werkt deze bekwaamheidseisen uit. De bekwaamheidseisen verduidelijken welke zorgverlener welke cosmetische ingrepen mag uitvoeren. Hierdoor wordt het voor een patiënt inzichtelijker welke bekwaamheid een zorgverlener heeft.
 
Per 1 januari 2022 ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toe op de naleving ervan. 

Reclames voor medisch cosmetische behandelingen

Voor medisch cosmetische behandelingen geldt een reclamecode. Dit zijn afspraken waar adverteerders zich aan moeten houden. Reclame mag bijvoorbeeld:

 • niet gericht zijn op minderjarigen; 
 • geen garantie geven over het resultaat. 

Vindt iemand een advertentie over een medisch cosmetische behandeling misleidend?  Dan kan een klacht ingediend worden bij de Reclame Code Commissie.

Slogan bij reclame medisch cosmetische behandeling 

Bij elke reclame over medisch cosmetische behandelingen is een slogan zichtbaar van de overheid. Deze slogan wijst mensen op de risico’s:

'Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een geschikte arts.'