Kan mijn behandelaar de cosmetische behandelingen uitvoeren?

Verschillende behandelaars bieden cosmetische behandelingen aan. Bijvoorbeeld artsen, huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten. Cosmetische ingrepen waarbij wordt geïnjecteerd (botox en fillers) of gesneden, mogen alleen worden uitgevoerd door een arts. De arts moet daarvoor opgeleid zijn en ook voldoende ervaring hebben met de behandeling.

Nagaan of uw arts is opgeleid voor de cosmetische ingreep

Controleer of uw behandelaar geregistreerd staat in het BIG-register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Ook kunt u zien of er een tuchtmaatregel is opgelegd, zoals een schorsing.

Registratie van bijzondere deskundigheid

Een zorgverlener heeft bijzondere deskundigheid verkregen als hij een specialistenopleiding heeft gevolgd. Alleen personen die in het BIG-register én in het specialistenregister van de beroepsorganisatie staan, mogen een wettelijk erkende specialistentitel voeren. Dermatoloog, oogarts en plastisch chirurg zijn voorbeelden van een specialistentitel.

Nagaan of uw behandelaar voldoende ervaring heeft

Wilt u een cosmetische ingreep laten doen waarbij de behandelaar injecteert (botox en fillers) of snijdt? Let dan op deze punten als u een behandelaar kiest.

  • De arts moet niet alleen deskundig, maar ook voldoende vaardig zijn. Anders loopt u onverantwoorde risico's. Verdiep u dus in de vaardigheid van uw behandelaar voor de ingreep die u wilt ondergaan. Heeft uw behandelaar zich hiervoor voldoende bijgeschoold? Verricht hij de ingreep regelmatig?
  • Vraag ook naar patiënttevredenheid en complicaties.

Op Zorgkaartnederland.nl kunt u nagaan welke ervaringen mensen hebben met de zorgverlener.

Nagaan of de kliniek is aangesloten bij beroepsorganisatie 

U kunt voor de behandeling naar een ziekenhuis of een kliniek. Kiest u voor een kliniek? Kijk dan of de kliniek is aangesloten bij een beroepsorganisatie met een klachtenregeling.