Hoe oud moet ik zijn voor een cosmetische ingreep?

U moet minimaal 18 jaar zijn om een cosmetische ingreep zonder medische noodzaak te laten doen. Dit staat in het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg. Zorgverleners in de cosmetische sector moeten zich hieraan houden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet hierop toe.

Uitzonderingen leeftijdsgrens van 18 jaar

Is er wel een medische noodzaak? Dan kunnen artsen ook mensen jonger dan 18 jaar behandelen. Bijvoorbeeld wanneer iemand psychisch lijdt door een uiterlijk probleem. En een terugkerende wens heeft om dit te laten corrigeren. Denk hierbij aan een: 

  • flapoorcorrectie; 
  • borstverkleining;
  • behandeling van overbeharing.