Kan ik gebruikmaken van de subsidie borstprothesen transvrouwen?

Als transvrouw kunt u onder voorwaarden subsidie krijgen voor borstprothesen. U moet onder meer inwoner zijn van Nederland en ouder zijn dan 18 jaar. U kunt de subsidie vanaf 1 februari 2019 aanvragen. Het subsidiebedrag is € 3.830.

Per 1 september 2021 is de subsidieregeling uitgebreid. U kunt subsidie aanvragen voor een operatie met borstprothesen of een andere operatieve borstvergroting. 

Voor wie is de subsidie?

De subsidie is bedoeld voor een man-vrouw transgender met genderdysforie. Een man-vrouw transgender is als man geboren en is in transitie (een overgangsfase) om als vrouw te leven (een transvrouw). U volgt al minstens een jaar een behandeling met genderbevestigende hormonen, tenzij dit om medische redenen niet mogelijk is. Genderbevestigende hormonen zijn onderdeel van een geslachtsaanpassende medische behandeling. U wilt met een borstvergroting een vrouwelijker figuur krijgen. 

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U moet op voorschrift van een BIG-geregistreerde arts (huisarts of medisch specialist):
  • minimaal 1 jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag met een genderbevestigende hormoonbehandeling zijn gestart. Deze hormoonbehandeling is onderdeel van een genderbevestigende behandeling of;
  • om medische redenen geen genderbevestigende hormoonbehandeling kunnen ondergaan of;
  • binnen een jaar om medische redenen gestopt zijn met de genderbevestigende hormoonbehandeling.
 • U bent ingezetene in Nederland. Dit betekent dat u langer dan 4 maanden in Nederland woont en ingeschreven staat bij een gemeente;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • Uw operatie betreft een vergroting van uw borsten; 
 • De operatie die u wilt ondergaan is bewezen effectief (de behandeling voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’). Uw arts weet welke behandelingen bewezen effectief zijn. Voor een behandeling met lipofilling (autologe vettransplantatie (AFT)) kunt u geen subsidie aanvragen.
 • U heeft niet eerder een borstvergroting ondergaan;
 • U heeft de subsidie voor een borstvergroting niet eerder ontvangen;
 • U komt niet in aanmerking voor vergoeding van een borstvergroting via de zorgverzekering. De zorgverzekering vergoedt een borstvergroting als u agenesie of aplasie heeft. Dit zijn aandoeningen waarbij er geen plooi onder de borst aanwezig is en sprake is van minder dan 1 cm klierweefsel. Dit moet door een arts zijn aangetoond met een echo.

Na het toekennen van de subsidie moet de borstvergroting binnen een jaar worden uitgevoerd. 

Wat is de hoogte van de subsidie?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type borstvergroting. Worden er operatief borstprothesen geplaatst, dan is de subsidie € 3.830. Gaat het om een ander type operatie, dan is de subsidie € 13.720. 

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

U kunt de subsidie borstprothesen transvrouwen aanvragen via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl), onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op de website van DUS-I vindt u meer informatie over de subsidie, advies over de keuze voor een bepaalde behandeling en welke documenten u moet indienen voor de subsidieaanvraag.

Wat is het doel van deze subsidie?

Uit een onderzoek naar transgenders van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat veel transvrouwen vinden dat zij na de hormoonbehandeling te weinig borstweefsel hebben om er als vrouw uit te zien. Transvrouwen ervaren dit als een belemmering in hun transitieproces (overgangsproces). Een borstvergroting kan deze belemmering verminderen. De subsidie stimuleert hiermee dat transvrouwen hun transitie makkelijker kunnen ondergaan. En dat transvrouwen beter geaccepteerd worden in de maatschappij.