Kan ik gebruikmaken van de subsidie borstprothesen transvrouwen?

Als transvrouw kunt u onder voorwaarden subsidie krijgen voor borstprothesen. U moet onder meer inwoner zijn van Nederland en ouder zijn dan 18 jaar. U kunt de subsidie vanaf 1 februari 2019 aanvragen. Het subsidiebedrag is € 3.830.

Voor wie is de subsidie?

De subsidie is bedoeld voor een man-vrouw transgender met genderdysforie (geslachtsidentiteitsstoornis). Een man-vrouw transgender is als man geboren en is in transitie (een overgangsfase) om als vrouw te leven (een transvrouw). U volgt al minstens een jaar een behandeling met genderbevestigende hormonen, tenzij dit om medische redenen niet mogelijk is. Genderbevestigende hormonen zijn onderdeel van een geslachtsaanpassende medische behandeling. U wilt met een borstvergroting een vrouwelijker figuur krijgen. 

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U moet op voorschrift van een BIG-geregistreerde arts (huisarts of medisch specialist):
  • Minimaal een jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag met een genderbevestigende hormoonbehandeling zijn gestart. Deze hormoonbehandeling is onderdeel van een genderbevestigende behandeling of;
  • Om medische redenen geen genderbevestigende hormoonbehandeling kunnen ondergaan of;
  • Binnen een jaar om medische redenen gestopt zijn met de genderbevestigende hormoonbehandeling.

Verder:

 • Moet u ingezetene zijn in Nederland. Dit betekent dat u langer dan 4 maanden in Nederland woont en ingeschreven staat bij een gemeente;
 • Moet u ouder zijn dan 18 jaar;
 • Heeft u de ingreep voor het plaatsen van borstimplantaten niet eerder ondergaan;
 • Heeft u de subsidie voor borstprothesen niet eerder ontvangen;
 • U krijgt geen subsidie als u via de zorgverzekering een vergoeding krijgt of heeft gekregen voor borstimplantaten omdat u agenesie of aplasie heeft. Dit zijn aandoeningen waarbij er geen plooi onder de borst aanwezig is. Ook is er minder dan 1 cm klierweefsel. Dit moet door een arts zijn aangetoond met een echo.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

U kunt vanaf 1 februari de subsidie borstprothesen transvrouwen aanvragen via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl), onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hier leest u ook welke documenten u moet indienen voor de subsidieaanvraag. U kunt onder meer het aanvraagformulier vinden waarop de arts zijn verklaring over uw hormoonbehandeling moet invullen.

Wat is het doel van deze subsidie?

Uit een onderzoek naar transgenders van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat veel transvrouwen vinden dat zij na de hormoonbehandeling te weinig borstweefsel hebben om er als vrouw uit te zien. Transvrouwen ervaren dit als een belemmering in hun transitieproces (overgangsproces). Borstprothesen kunnen deze belemmering verminderen. De subsidie stimuleert hiermee dat transvrouwen hun transitie makkelijker kunnen ondergaan. En dat transvrouwen beter geaccepteerd worden in de maatschappij.