Memorie van toelichting Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten

De memorie geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Het wetsvoorstel richt zich op een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden.

Memorie van toelichting Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten (PDF | 36 pagina's | 424 kB)