Krijgt een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor een financiële vergoeding?

Een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor kan een financiële vergoeding krijgen. Dat heet de jaarbeloning. De bedragen hiervoor zijn landelijk vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd.

Betrokkene betaalt vergoeding

De persoon voor wie de maatregel is ingesteld betaalt de vergoeding. Kan die deze kosten zelf niet betalen? Dan kan hij in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.

Hoogte vergoeding 2023

De jaarbeloning van een curator, bewindvoerder of mentor hangt ervan af hoeveel personen hij vertegenwoordigt. Een familievertegenwoordiger heeft minder dan 3 personen onder zijn hoede. Een professionele vertegenwoordiger 3 of meer. 

De jaarbeloning van de familievertegenwoordiger inclusief onkostenvergoeding (excl. BTW) is in 2023:

  • voor een curator € 1.217;
  • voor een bewindvoerder € 675;
  • voor een mentor € 675.

De jaarbeloning van de professionele vertegenwoordiger inclusief onkostenvergoeding (excl. BTW) is in 2023:

  • voor een curator € 2.241;
  • voor een bewindvoerder: € 1.245;
  • voor een mentor: € 1.245.

De kantonrechter kan door uitzonderlijke omstandigheden de beloning ook op andere manier vaststellen. Zie voor meer informatie de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Vragen over financiële beloning

Bent u curator, bewindvoerder of mentor? Dan kunt u met vragen over uw financiële vergoeding terecht bij de kantonrechter die u heeft benoemd.