Krijgt een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor een financiële vergoeding?

Een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor kan een financiële vergoeding krijgen. De bedragen hiervoor zijn landelijk vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd.

Betrokkene betaalt vergoeding

De vergoeding komt voor rekening van de betrokkene. Kan de betrokkene deze kosten zelf niet betalen? Dan kan hij in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.

Hoogte vergoeding 2020 en 2021

De Jaarbeloning inclusief onkostenvergoeding (excl. BTW) is in 2020:

  • voor een curator  € 1.127;
  • voor een bewindvoerder € 626;
  • voor een mentor € 626;

De jaarbeloning inclusief onkostenvergoeding (excl. BTW) is in 2021:

  • voor een curator € 1.160;
  • voor een bewindvoerder € 644;
  • voor een mentor € 644.

Wordt een persoon zowel tot bewindvoerder als tot mentor van een persoon benoemd? Dan stelt de kantonrechter zijn beloning vast volgens de beloning van een curator.

Voor een professionele curator, beschermingsbewindvoerder of mentor zijn er aparte tarieven. Die staan in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

De kantonrechter kan door uitzonderlijke omstandigheden de beloning ook op andere manier vaststellen.

Vragen over financiële vergoeding

Bent u curator, bewindvoerder of mentor? Dan kunt u met vragen over uw financiële vergoeding terecht bij de rechtbank in hun regio.