Wanneer stopt de taak van een curator, bewindvoerder of mentor?

Ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap stoppen als de persoon om wie het gaat weer voor zichzelf kan zorgen. De kantonrechter moet de beschermingsmaatregel wel eerst stopzetten.

Redenen voor beëindiging taak curator, bewindvoerder of mentor

Zijn er geen redenen meer voor de maatregel? Dan heft de rechter deze op. Bijvoorbeeld als:

  • de persoon weer voor zichzelf kan zorgen (misschien met hulp van anderen);
  • de persoon overlijdt;
  • de afgesproken periode voorbij is. De rechter bepaalt die periode.

Verder stopt de curatele bij vervanging door een onderbewindstelling en/of een mentorschap. Omgekeerd stopt de onderbewindstelling en/of het mentorschap bij vervanging door een ondercuratelestelling.

Als een curator, bewindvoerder of mentor overlijdt of ontslagen wordt, stopt hun taak ook. De kantonrechter kan dan iemand anders als curator, bewindvoerder of mentor benoemen.