Wanneer eindigt de taak van een curator, bewindvoerder of mentor?

Ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap eindigen als de persoon om wie het gaat weer zelf de belangen kan behartigen. De kantonrechter moet de beschermingsmaatregel wel eerst opheffen.

Redenen voor beëindiging taak curator, bewindvoerder of mentor

Zijn er geen redenen meer voor de maatregel? Dan heft de rechter deze op. Bijvoorbeeld als:

  • de persoon weer zelf de eigen belangen kan behartigen (eventueel met hulp van anderen);
  • voortzetting van de maatregel niet zinvol is;
  • de persoon overlijdt;
  • de door de rechter uitgesproken periode voorbij is.

Verder eindigt de curatele bij vervanging door een onderbewindstelling en/of een mentorschap. Omgekeerd eindigt de onderbewindstelling en/of het mentorschap bij vervanging door een ondercuratelestelling.

Andere redenen voor de beëindiging van hun taak zijn het ontslag of het overlijden van de curator, mentor of beschermingsbewindvoerder.