Wanneer eindigt de taak van een curator, bewindvoerder of mentor?

Ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap eindigen als de persoon om wie het gaat weer voor zichzelf kan zorgen. De kantonrechter moet de beschermingsmaatregel wel eerst opheffen.

Redenen voor beëindiging taak curator, bewindvoerder of mentor

Zijn er geen redenen meer voor de maatregel? Dan heft de rechter deze op. Bijvoorbeeld als:

  • de persoon weer voor zichzelf kan zorgen (eventueel met hulp van anderen);
  • voortzetting van de maatregel niet zinvol is;
  • de persoon overlijdt;
  • de afgesproken periode voorbij is. De rechter heeft die periode vastgesteld.

Verder eindigt de curatele bij vervanging door een onderbewindstelling en/of een mentorschap. Omgekeerd eindigt de onderbewindstelling en/of het mentorschap bij vervanging door een ondercuratelestelling.

Als een curator, bewindvoerder of mentor overlijdt of ontslagen wordt, eindigt hun taak ook.