Wat zijn de eisen voor een curator, bewindvoerder en mentor?

U kunt curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden als u meerderjarig bent. En volgens de kantonrechter geschikt bent. De kantonrechter gaat over deze benoemingen.

Voorwaarden benoeming

Er gelden voorwaarden om curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden. U mag niet:

  • zelf onder curatele of mentorschap staan (en ook niet onder beschermingsbewind voor beschermingsbewindvoerders);
  • tegelijk Wsnp-bewindvoerder van dezelfde persoon zijn (voor curator en beschermingsbewindvoerder). Een Wsnp-bewindvoerder voert bewind volgens de wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);
  • direct betrokken of behandelend maatschappelijk werker zijn;
  • werken als leidinggevende of als personeel van de organisatie waar de persoon verzorging of begeleiding krijgt;
  • een organisatorische band hebben met de zorginstelling.

Heeft de persoon voor wie de maatregel gaat gelden een voorkeur voor een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor? Dan volgt de kantonrechter die voorkeur. Behalve als de kantonrechter die persoon niet geschikt acht. Een curator mag bijvoorbeeld niet zelf onder curatele staan. Ook mag een bewindvoerder niet bijna failliet zijn.

De partner van de persoon komt als eerste in aanmerking voor curator, beschermingsbewindvoerder of mentor. Daarna 1 van de ouders, kinderen, broers of zusters.

Kiest de kantonrechter iemand anders? Dan geeft die in de beslissing aan waarom dat het geval is. De kantonrechter kan ook een organisatie benoemen, bijvoorbeeld een bewindvoerder bij een kantoor.

Eisen aan de kwaliteit curator, beschermingsbewindvoerder of mentor

Is een persoon of organisatie curator, beschermingsbewindvoerder of mentor van 3 of meer mensen? Dan moet die aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Bijvoorbeeld de manier waarop de organisatie haar personeel aanneemt, opleidt en begeleidt. Ook controleert de kantonrechter de manier waarop het bedrijf wordt geleid.