Wat zijn de eisen voor een curator, bewindvoerder en mentor?

U kunt curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden als u meerderjarig bent. En volgens de kantonrechter geschikt bent. De kantonrechter gaat over deze benoemingen.

Voorwaarden benoeming

Er gelden voorwaarden om curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden. U mag niet:

  • zelf onder curatele of mentorschap staan (plus niet onder beschermingsbewind voor beschermingsbewindvoerders);
  • tegelijk Wsnp-bewindvoerder van de betrokkene zijn (voor curator en beschermingsbewindvoerder). Een Wsnp-bewindvoerder voert bewind op grond van de wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);
  • direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn;
  • behoren tot de leiding of tot het personeel van de instelling waar de betrokkene verzorging of begeleiding krijgt;
  • organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling.

Heeft degene voor wie de maatregel is bedoeld een voorkeur voor een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor? Dan volgt de kantonrechter die voorkeur. Behalve als er goede redenen zijn om die persoon niet aan te wijzen. Een curator mag bijvoorbeeld niet zelf onder curatele staan. En een bewindvoerder mag niet in staat van faillissement verkeren.

Voor benoeming tot curator, beschermingsbewindvoerder of mentor komt als eerste de partner van de betrokkene in aanmerking. Daarna 1 van de ouders, kinderen, broers of zusters.

Benoemt de kantonrechter een andere persoon? Dan geeft de kantonrechter in de beslissing aan waarom dat het geval is. De kantonrechter kan ook een rechtspersoon benoemen.

Kwaliteitseisen vaststellen in de wet

Heeft een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor die 3 of meer mensen onder zijn hoede? Dan moet hij aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de manier waarop de organisatie haar personeel werft, schoolt en begeleidt. Ook de bedrijfsvoering wordt gecontroleerd.