Wat zijn de verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap?

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een geestelijke handicap, verslaving of dementie.

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet genoeg is.

Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de persoon om wie het gaat. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Bewind voor financiële beslissingen

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder zorgt voor het geld en de goederen van de persoon om wie het gaat. Beschermingsbewind kan door overmatig geld uitgeven of problematische schulden worden gestart. Deze bewinden staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de volgende zaken:

  • verzorging;
  • verpleging;
  • behandeling;
  • begeleiding.

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam

Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand voor rechtshandelingen geen toestemming nodig heeft van zijn:

  • wettelijke vertegenwoordigers;
  • ouder(s) met gezag;
  • voogd.

Rechtshandelingen zijn bijvoorbeeld een huis huren of kopen. Of een telefoonabonnement afsluiten.

Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam, behalve voor de uitzonderingen die de wet noemt. Iemand van wie de goederen onder bewind staan, kan daarover alleen beslissen met hulp van de beschermingsbewindvoerder. Of met toestemming van de kantonrechter.