Hoe kan ik curatele, bewind of mentorschap aanvragen?

U kunt een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap doen bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig.

Curatele, bewind of mentorschap aanvragen of wijzigen

De volgende personen of instellingen kunnen curatele, bewind of mentorschap aanvragen of wijzigen:

  • De betrokkene zelf.
  • De partner van de betrokkene.
  • Familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
  • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is.
  • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
  • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

Er zijn formulieren voor het aanvragen of wijzigen van curatele, bewind of mentorschap. Op het formulier staat welke documenten u mee moet sturen. U stuurt het formulier naar de rechtbank in uw regio.

Bewind en mentorschap tegelijk aanvragen

U kunt bewind en mentorschap tegelijk aanvragen. U kunt ook eerst bewind en later mentorschap aanvragen of andersom. Het is niet mogelijk om naast curatele ook bewind of mentorschap aan te vragen. Wel kunt u vragen om de curatele te wijzigen in bewind en/of mentorschap en andersom.

Kosten voor aanvragen curatele, bewind of mentorschap

U betaalt griffierecht voor de behandeling van uw verzoek om curatele, bewind of mentorschap. De overheid bepaalt de hoogte van het griffierecht. Die hoogte kan jaarlijks op 1 januari worden aangepast.

Spoedprocedure ondercuratelestelling

Soms willen aanvragers dat er snel maatregelen worden genomen terwijl de aanvraag voor curatele nog in behandeling is. Bijvoorbeeld omdat de betrokkene op het punt staat in gemeenschap van goederen te trouwen, terwijl de kinderen vinden dat de ouder niet wilsbekwaam is. De kantonrechter kan dan iemand benoemen die voorlopig de financiƫle beslissingen voor de betrokkene neemt. Dit is de provisionele bewindvoerder.

De taak van de provisionele bewindvoerder eindigt als de curator met zijn taak begint. Of als de kantonrechter de aanvraag voor ondercuratelestelling afwijst.