Hoe kan ik curatele, bewind of mentorschap aanvragen?

U kunt een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap doen bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig.

Curatele, bewind of mentorschap aanvragen of aanpassen

De volgende personen of organisaties kunnen curatele, bewind of mentorschap aanvragen of aanpassen:

  • De persoon om wie het gaat zelf.
  • De partner van die persoon.
  • Familieleden van die persoon tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
  • Iemand die het gezag heeft, zoals de voogd als de persoon minder dan 18 jaar oud is.
  • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
  • De officier van Justitie.
  • De organisatie die de persoon verzorgt of begeleidt.

Er zijn formulieren voor:

Op het formulier staat welke documenten u mee moet sturen. U stuurt het formulier naar de rechtbank in uw regio.

Bewind en mentorschap tegelijk aanvragen

U kunt bewind en mentorschap tegelijk aanvragen. Of u vraagt eerst bewind en later mentorschap aan of andersom. Het is niet mogelijk om naast curatele ook bewind of mentorschap aan te vragen. Wel kunt u de curatele aanpassen in bewind en/of mentorschap en andersom.

Kosten voor aanvragen curatele, bewind of mentorschap

U betaalt griffierecht voor uw aanvraag tot curatele, bewind of mentorschap. De overheid bepaalt de hoogte van het griffierecht. De overheid kan de hoogte jaarlijks op 1 januari aanpassen.

Spoedprocedure ondercuratelestelling

Soms willen mensen dat er snel maatregelen worden genomen terwijl de aanvraag voor curatele nog in behandeling is. Bijvoorbeeld omdat de persoon om wie het gaat op het punt staat in gemeenschap van goederen te trouwen, terwijl de kinderen vinden dat de ouder niet wilsbekwaam is. De kantonrechter benoemt dan iemand die tijdelijk de financiële beslissingen voor de persoon neemt. Dit heet een provisionele bewindvoerder.

De taak van de provisionele bewindvoerder stopt als de curator met zijn taak begint. Of als de kantonrechter de aanvraag voor ondercuratelestelling afwijst.