Waar kan ik mijn bijzondere bijstand regelen?

U kunt bijzondere bijstand rechtstreeks aanvragen bij uw gemeente.

Hoogte bijzondere bijstand berekenen

De bijzondere bijstand is nooit hoger dan de kosten waar u bijzondere bijstand voor aanvraagt. En er kan een maximumvergoeding of richtprijs gelden. Wilt u weten hoeveel bijzondere bijstand u kunt krijgen? Dan kunt u dit door uw gemeente laten berekenen.

Aanvragen bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente. Uw gemeente bepaalt of u recht heeft op bijzondere bijstand. En hoeveel dit dan is. Dit kan in beginsel niet met terugwerkende kracht of als de kosten al zijn betaald.

Beslistermijn bijzondere bijstand

De gemeente moet op uw aanvraag beslissen binnen 8 weken nadat u deze heeft gediend. Als de aanvraag onvolledig is, kan de beslistermijn worden verlengd. De gemeente informeert u hierover.