Welke documenten voor vreemdelingen zijn er in Nederland?

Nederland heeft verschillende documenten voor vreemdelingen. Een verblijfsvergunning voor wie langer dan 90 dagen in Nederland blijft. Een vreemdelingenidentiteitsbewijs zolang iemand nog geen verblijfsvergunning heeft. En documenten voor geprivilegieerden, zoals diplomaten. En voor mensen die korter dan 90 dagen blijven. Zij hebben soms een visum nodig.

Visum tot 90 dagen verblijf

Blijft u als vreemdeling korter dan 90 dagen in Nederland? Dan heeft u een visum nodig als uw nationaliteit op de lijst met visumplichtige landen staat.

Verblijfsvergunning bij een verblijf van meer dan 90 dagen

Wilt u als vreemdeling langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u meestal eerst een speciaal visum nodig om Nederland binnen te komen. Dat is de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Daarna kunt u een (tijdelijke) verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Inwoners van de Europese Unie (EU), EER-landen en Zwitserland (en hun familieleden) hebben geen mvv nodig. Wil een familielid dat zelf geen EU-nationaliteit heeft bij een EU-burger wonen? Dan gelden de voorwaarden voor familieleden met een andere nationaliteit

EU-verblijfsvergunning voor mensen van buiten de Europese Unie

Woont u als vreemdeling van buiten de EU al in Nederland en wilt u permanent blijven? Dan kunt u een EU-verblijfsvergunning onbepaalde tijd aanvragen. De voorwaarden voor de status van EU-langdurig ingezetene staan op de website van de IND.

Vreemdelingenidentiteitsbewijs

Heeft u als vreemdeling in Nederland asiel aangevraagd en is er nog geen beslissing of u mag blijven? Dan kunt u een vreemdelingenidentiteitsbewijs krijgen. Hiermee toont u uw identiteit en nationaliteit aan en dat u (tijdelijk) in Nederland mag verblijven.

Documenten voor geprivilegieerden

Vreemdelingen ontvangen een geprivilegieerdendocument als zij werken:

  • bij een ambassade of consulaat;
  • bij een Nederlandse vestiging van een internationale organisatie.

Het geprivilegieerdendocument is ook voor hun familieleden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft dit document uit.