Hoe voorkom ik fraude met een kopie van mijn identiteitsbewijs?

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Laat u toch een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken? Maak dan een veilige kopie en dek overbodige gegevens af, zoals uw burgerservicenummer (BSN). U kunt ook veilig een kopie maken met de KopieID-app.

Fraude met identiteitsgegevens

Bij identiteitsfraude maakt iemand anders dan uzelf gebruik van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Met een kopie van uw identiteitskaart waarop uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer staan, kunnen fraudeurs bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft gekocht. Laat uw identiteitsbewijs daarom niet zomaar kopiëren.

Fraude identiteitsbewijs voorkomen

Slechts enkele organisaties mogen om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen. Vraagt een organisatie om een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs? Ga dan eerst na of dit nodig is. Vaak is de registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer al voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’

De organisatie die om de kopie vraagt, is verplicht om toe te lichten waarom de kopie noodzakelijk is. Of op basis van welke wettelijke verplichting zij een volledige kopie moeten maken. 

Veilige kopie identiteitsbewijs

Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. U moet bijvoorbeeld uw burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

  • Maak op de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Veilige kopie maken met de KopieID-app

U kunt met de KopieID-app veilig een kopie maken van uw identiteitsbewijs. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig.