Defensiepersoneel

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Dienstplicht

De Nederlandse krijgsmacht bestaat tegenwoordig uit beroepspersoneel. Toch geldt in Nederland nog steeds een dienstplicht.

Alleen opkomstplicht uitgesteld

In Nederland bestaat nog steeds een dienstplicht. Deze is niet afgeschaft. Wel is er sprake van een opschorting van de opkomstplicht sinds 1 mei 1997. Defensie roept daarom sinds 1 augustus 1996 geen nieuwe dienstplichtigen meer op.

17-jarige mannen ontvangen wel een brief waarin staat dat ze zijn ingeschreven voor de dienstplicht.

Dubbele nationaliteit

Heeft u een dubbele nationaliteit? Dan kunt u dienstplichtig zijn in uw land van herkomst. Heeft u vragen over (afkoop van) de dienstplicht? Neem dan contact op met de ambassade of het consulaat van het land waar u of uw (groot)ouders vandaan komen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland