Defensiepersoneel

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Dienstplicht

De Nederlandse krijgsmacht bestaat tegenwoordig uit beroepspersoneel. Toch geldt in Nederland nog steeds een dienstplicht.

Alleen opkomstplicht uitgesteld

In Nederland bestaat nog steeds een dienstplicht. Er is geen sprake van afschaffing. Er is wel een opschorting van de opkomstplicht sinds 1 mei 1997. Defensie roept daarom sinds 1 augustus 1996 geen nieuwe dienstplichtigen meer op.

17-jarige mannen ontvangen wel een brief over de inschrijving voor de dienstplicht.

Dubbele nationaliteit

Heeft u een dubbele nationaliteit? Dan bent u misschien dienstplichtig in uw land van herkomst. Voor vragen over (afkoop van) de dienstplicht neemt u contact op met de ambassade of het consulaat. Richt u zich dan tot de ambassade van het land waar u of uw (groot)ouders vandaan komen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland