Beslisnota bij Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (PDF | 2 pagina's | 194 kB)