Beslisnota bij Kamerbrief Advies Commissie Toezicht financiën politieke partijen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Advies Commissie Toezicht financiën politieke partijen (PDF | 3 pagina's | 91 kB)