Beslisnota bij Kamervragen over mogelijk opruiend gedrag Statenlid GroenLinks Groningen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over mogelijk opruiend gedrag Statenlid GroenLinks Groningen (PDF | 2 pagina's | 91 kB)