Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief Kinderombudsman over wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief Kinderombudsman over wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau