Beslisnota bij Kamerbrief kabinetsreactie op onderzoeksrapport 'Afwegingskader legitieme belangenvertegenwoordiging'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief kabinetsreactie op onderzoeksrapport 'Afwegingskader legitieme belangenvertegenwoordiging' (PDF | 1 pagina | 90 kB)