Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie Monitor Brede Welvaart en de Nationale SDG-rapportage 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie Monitor Brede Welvaart en de Nationale SDG-rapportage 2023 (PDF | 2 pagina’s | 128 kB)