Beslisnota bij planningsbrief over Wet op de politieke partijen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij planningsbrief over Wet op de politieke partijen