Beslisnota bij aanbiedingsbrief essay NSOB 'Wie wordt gehoord? Dynamiek in het landschap van macht en tegenmacht'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief essay NSOB 'Wie wordt gehoord? Dynamiek in het landschap van macht en tegenmacht'