Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verzoek deelname AIVD aan rondetafelgesprek versterking weerbaarheid democratie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verzoek deelname AIVD aan rondetafelgesprek versterking weerbaarheid democratie