Beslisnota bij Kamerbrief over vaststelling van de datum voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over vaststelling van de datum voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer