Beslisnota bij Kamerbrief over eindrapportage Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over eindrapportage Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde