Beslisnota bij Kamerbrief uitstel evaluatie Wet financiering politieke partijen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief uitstel evaluatie Wet financiering politieke partijen