Advies bij Wfpp-overzichten Tweede Kamerverkiezing 2021

De Commissie toezicht financiën politieke partijen geeft advies over de vraag of de politieke partijen en verenigingen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing 2021, hebben voldaan aan de verantwoordingseisen die de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) stelt.

Advies bij Wfpp-overzichten Tweede Kamerverkiezing 2021 (PDF | 8 pagina's | 552 kB)