Bijlage 2 - Wet- en regelgeving

Overzicht van wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur (amvb) en ministeriële regelingen (mr) die de bewindslieden van LNV in 2023 verwachten aan te bieden.

Bijlage 2 - Wet- en regelgeving (PDF | 3 pagina's | 131 kB)