Nota naar aanleiding van verslag Wet versterking participatie op decentraal niveau

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau). De Eerste Kamerfracties van BBB, GroenLinks-PvdA, VVD, CDA, D66 en OPNL hebben deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van verslag Wet versterking participatie op decentraal niveau