Kamerbrief over bezwaarprocedure subsidiebesluit BIJ1 2021

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stappen die zijn doorlopen om tot twee subsidiebesluiten te komen.

Kamerbrief over bezwaarprocedure subsidiebesluit BIJ1 2021