Koester de democratie! Een dringende oproep om de democratische rechtsorde weer voor iederéén te laten werken

Eindrapportage van de Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde (VWDR). De Adviescommissie VWDR is gevraagd aanbevelingen te doen over hoe de democratie beter kan worden geweerd tegen extremisme, radicalisering en polarisatie. En welke aanbevelingen kunnen bijdragen aan de versterking van de democratische rechtsorde.

Koester de democratie! Een dringende oproep om de democratische rechtsorde weer voor iederéén te laten werken