Besluit op Woo-verzoek over subsidieverstrekking politieke partijen

Besluit op een verzoek om informatie over subsidieverstrekking aan politieke partijen op basis van de ledenaantallen van politieke partijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over subsidieverstrekking politieke partijen (PDF | 6 pagina's | 1,4 MB)

Bijlagen bij Woo-besluit over subsidieverstrekking politieke partijen (PDF | 3 pagina's | 1 MB)