Besluit op Woo-verzoek over Tristatecity in Nederland

Besluit op een verzoek om informatie over de ontwikkeling, beleidsvorming en doelstellingen van een Tristatecity in Nederland van 2012 tot nu. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over Tristatecity in Nederland