Beslisnota bij Kamerbrief over rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie (PDF | 2 pagina's | 115 kB)