Weblog: Steun aan Oekraïne vraagt om offers in Nederland

Sinds de Russische inval in Oekraïne staan waarden zoals vrijheid, democratie, veiligheid en rechtvaardigheid onder druk. Voor veel mensen in het oorlogsgebied is het leed enorm. Nederland steunt Oekraïne in deze strijd waar het kan, samen met internationale partners zoals de EU en de NAVO. Dat betekent dat ook wij gevolgen ervaren van de oorlog. Want Rusland gebruikt niet alleen fysiek geweld om hun doelen te behalen, maar zet bijvoorbeeld ook economische middelen, cyberaanvallen en misleidende informatie in. Dit zorgt ervoor dat we de komende jaren onzekere economische tijden tegemoet gaan.

Samenwerken met anderen

Het stoppen van de Russische aanval en het beëindigen van deze oorlog heeft de hoogste prioriteit. We steunen het Oekraïense volk door samen te werken binnen de Europese Unie, de Verenigde Naties en de NAVO. Bijvoorbeeld door wapens te leveren aan Oekraïne én door Rusland financieel te raken – door meer economische sancties en minder Russisch gas. Wanneer Rusland minder verdient aan Europa kan het ook minder geld in de oorlog investeren.

We moeten weerbaar blijven tegen Russische cyberaanvallen en misleidende informatie bestrijden door feitelijk te communiceren over de oorlog.

Ondersteuning aan velen

De oorlog in Oekraïne heeft grote humanitaire en economische gevolgen. Vluchtelingen die naar Nederland reizen, vangen we hier op.

Nederlanders ervaren de gevolgen van de oorlog vooral door de sterk gestegen energie- en voedselprijzen. Veel mensen hebben daardoor geldzorgen. Het kabinet begrijpt die zorgen en heeft daarom in 2022 onder andere de belasting op energie verlaagd en de laagste inkomens een energietoeslag van € 1.300 euro gegeven. Het kabinet helpt mensen in 2023 met een prijsplafond voor energie en verhoging van 10% van het minimumloon, de AOW en de uitkeringen.

Mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten, kunnen volgend jaar een tegemoetkoming krijgen. Individuele ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen. De gevolgen voor bedrijven proberen we te beperken met financiële steun en door Europese samenwerking, om zo onze economie sterk te houden.

Samen versneld verduurzamen

Nederland zal zich komende jaren moeten aanpassen aan de nieuwe situatie en zuiniger om moeten gaan met energie. Bijvoorbeeld door thuis de verwarming lager te zetten en korter te douchen.

Bedrijven kunnen besparen door hun pand te isoleren en deuren te sluiten, om zo onnodig warmteverlies te voorkomen.

Om de Europese afhankelijkheid van Russisch gas en olie verder te verkleinen, is het daarnaast nodig om sneller over te stappen naar duurzame energie, zoals zon- en windenergie. EU-landen moeten solidair zijn door eerst zelf maatregelen te nemen om energie te besparen en te verduurzamen voordat ze een buurland om hulp vragen.

Geen gastekort in Nederland

Als Rusland de gaskraan dichtdraait, verwacht de Gasunie op de korte termijn geen gastekort in Nederland. Of dit zo blijft, hangt af van hoe koud de komende winters zijn, hoeveel gas we op voorraad hebben en of we vloeibaar gas (lng) kunnen blijven importeren. Nederland blijft zich daarom de komende jaren voorbereiden op een mogelijk gastekort.

We beëindigen de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk. Het is de enige manier om de veiligheid daar te herstellen en om onzekerheid voor mensen in Groningen op termijn weg te nemen. Het blijft de intentie om te stoppen in 2023 of 2024.

Alleen als de veiligheid van Nederlanders in het geding is, komt mogelijke inzet van Gronings gas ter discussie. Bijvoorbeeld als mensen thuis in de kou komen te zitten of niet meer kunnen koken en als we geen gas meer hebben om ziekenhuizen te verwarmen.

Lange termijn

De oorlog in Oekraïne beëindigen, heeft de hoogste prioriteit. De kans is echter groot dat het nog een lange tijd duurt en dat de gevolgen in ons land nog lang voelbaar zijn. De overheid blijft Nederlanders steunen, zoveel en zo lang als mogelijk is.

Rusland doet er alles aan om onze solidariteit en eenheid te ondermijnen. Juist in deze tijd is het van levensbelang om in Nederland, in Europa, in de NAVO, naast elkaar en achter Oekraïne te blijven staan.