Koninkrijksdelegatie naar 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Minister-president Rutte neemt vrijdag 22 september deel aan de 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York. Vanuit het kabinet zijn op verschillende dagen ook minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken, minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Van Huffelen, Koninkrijksrelaties en Digitalisering, aanwezig bij de AVVN. De Koninkrijksdelegatie bestaat verder uit minister-president Wever-Croes van Aruba en minister-president Jacobs van Sint Maarten.

Minister-president Rutte spreekt vrijdag 22 september de AVVN toe. Ook heeft hij een ontmoeting met secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties en bilaterale overleggen met diverse regeringsleiders. ‘s Avonds heeft de minister-president een diner met vertegenwoordigers van Nederlandse innovatieve bedrijven en buitenlandse partners in New York.

Ook minister Bruins Slot is volgende week in New York aanwezig voor deelname aan de AVVN. Daar zal de minister aandacht vragen voor gerechtigheid voor de slachtoffers van de Russische oorlog tegen Oekraïne. Tijdens een bijeenkomst over mis- en desinformatie, georganiseerd door Nederland en Canada, zal zij spreken over het belang van betrouwbare informatie. Minister Bruins Slot neemt verder deel aan een, door onder andere Nederland georganiseerde, bijeenkomst over het belang van feministisch buitenlandbeleid. Ook aanvaardt zij namens Nederland het voorzitterschap van de Freedom Online Coalition, een coalitie van 38 landen die zich inzet voor mensenrechten online.

Minister Schreinemacher is van woensdag 20 september tot vrijdag 22 september in New York. Zij neemt daar onder meer deel aan een bijeenkomst over de bergingsoperatie van de olietanker Safer

Minister Kuipers neemt vrijdag 22 september deel aan de VN High Level Meeting over tuberculose. Daarnaast heeft hij diverse bilaterale overleggen met andere ministers over mondiale gezondheid, woont hij een Life Sciences and Health (LSH) receptie bij voor Nederlandse bedrijven in New York en sluit hij aan bij de ontmoeting met secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties.

Staatssecretaris Van Huffelen geeft op woensdag 20 september de keynote-speech tijdens de UNICEF bijeenkomst AI Forward Alliance: 25 Million Female Future Shapers. ’s Avonds spreekt zij tijdens het VN High-level Event Governing AI for Humanity. Op donderdag 21 september heeft Van Huffelen een reeks bilaterale ontmoetingen met ambtsgenoten over diverse digitaliseringsonderwerpen. Op vrijdag sluit ze - na bilaterale overleggen - aan bij een ontmoeting met secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties.

De Caribische Landen van het Koninkrijk worden vertegenwoordigd door minister-presidenten Wever-Croes van Aruba en Jacobs van Sint Maarten. Zij nemen deel aan diverse side-events die gedurende de week worden georganiseerd, onder meer gericht op onderwijs, klimaat, vrouwelijk leiderschap en Small Island Developing States (SIDS). Ook hebben zij ontmoetingen met regionale collega’s en met VN-instanties.