Wat betekent de Dienstenrichtlijn voor mij als ondernemer?

Als u zaken doet in een land van de Europese Unie (EU) heeft u te maken met de Dienstenrichtlijn. Deze richtlijn geldt voor bijna alle ondernemers die diensten verlenen. Bijvoorbeeld installatiebedrijven, makelaars, schilders, glazenwassers en loodgieters. Dankzij de Dienstenrichtlijn kunt u zaken in andere Europese landen via 1 loket regelen. Hier kunt u bijvoorbeeld vergunningen van de overheid online aanvragen. De Dienstenrichtlijn geldt in de landen van de EU en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

1 loket voor ondernemers in elk Europees land

In de Dienstenrichtlijn staat dat Europese landen 1 dienstenloket moeten hebben. In Nederland is Ondernemersplein dit dienstenloket. Via de berichtenbox op Ondernemersplein kunt u online uw zaken regelen.

Op de site van de Europese Commissie (EC) staat een overzicht van de elektronische dienstenloketten.

Altijd een ontvangstbevestiging bij vergunningaanvraag

Vraagt u als dienstverlener een vergunning aan? Dan moeten overheden (gemeenten, provincies of waterschappen) de ontvangst bevestigen. Zij moeten ook aangeven binnen welke termijn ze reageren. Dit mogen zij 1 keer verlengen als dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat een aanvraag ingewikkeld is.

Dienstenrichtlijn: geen bericht, goed bericht

Bij een aantal vergunningen geldt de regel 'geen bericht, goed bericht' (de Lex silencio positivo). Reageert een overheid niet of te laat? Dan krijgen ondernemers automatisch een vergunning. Heeft een vergunning nadelige gevolgen voor de volksgezondheid of het milieu? Dan hoeft een overheid deze regel niet toe te passen.

Nederlandse papieren vaker geldig over de grens

De landen waar de Dienstenrichtlijn geldt, moeten elkaars certificaten en verklaringen erkennen. Een Nederlandse verklaring Sociale Hygiëne voor de horeca is bijvoorbeeld ook geldig in een ander EU-land. De Duitse overheid kan u wel vragen om een vertaling van het certificaat. Ook mag zij controleren of het certificaat of de verklaring gelijkwaardig is aan de Duitse documenten. Is dat niet het geval? Dan moet u misschien een extra keuring laten doen.

Ondernemers moeten afnemers goed informeren over hun diensten

Ondernemers die diensten verrichten hebben een informatieplicht naar hun afnemers. Zo moeten zij bijvoorbeeld de prijs van de dienst noemen als die al vaststaat. Of melden dat een dienst een garantie heeft. Ook moeten ze hun naam en adres melden. Als er dan bijvoorbeeld iets misgaat met de levering, kunnen de afnemers een klacht indienen.

Digitale handtekening ondernemers

Soms moeten ondernemers hun aanvragen digitaal (elektronisch) ondertekenen. De digitale handtekening is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening.